Publi: jedinečná cludová platforma

Platformy: iOS, Android, macOS, Windows, backend & web

Ekosystém Publi umožňuje vytvářet a distribuuovat elektronické dokumenty (knihy, letáky, interaktivní materiály, firemní dokumenty a mnoho dalších materiálů), které mohou být zdarma a nebo placené.


K dispozici je administrativní rozhraní, které slouží k tvorbě elektronických materiálů, k řízené distribuci elektronických materiálů koncovým uživatelům nebo zaměstnancům firem. Je zde možné sledovat nejrůznější statistiky, přehledy a fakturace.


Jednotliví klienti mají k dispozici webové knihovny, mobilní (iOS, Android) a desktopové (macOS, Windows) aplikace, které slouží ke konzumaci obsahu.


Publi umí elektronické materiály šifrovaně chránit proti nežádoucí redistribuci.


Systém Publi je nápomocen firmám, školám, nakladatelstvím, knihovnám i čtenářům.


Momentálně Publi používá 15+ vysokých škol a univerzit v Česku a na Slovensku. Jmenovitě například Univerzita Karlova, Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Newton Universe, Žilinská univerzita v Žilině, a další.

iFaktury

Platformy: macOS

Aplikace iFaktury umožňuje vystavování a evidenci faktur i jejich úhrad. Je možné připravit seznam používaných položek či odběratelů a jednoduše je použít při vystavování faktur. iFaktury pomůžou při sledování plateb. Lze využít funkci "Vytvoř doklad", která usnadní vytváření faktur, dobropisů, zálohových faktur, daňových dokladů a zúčtovacích faktur. Díky vestavěným připomínkám je možné vystavovat pravidelně se opakující faktury.


Základní moduly:

 • Faktury vydané
  • Faktury
  • Dobropisy
  • Zálohové faktury
  • Daňové doklady
 • Zakázky
 • Připomínky
 • Položky
 • Adresář

Vlastnosti programu:

 • správa více firem
 • automatické vytváření dokladů
 • duplikování dokladu
 • tisk vícestránkové faktury
 • tisk dodacího listu
 • tisk příjmového pokladního dokladu
 • tisk přehledů
 • evidence úhrad faktur
 • více bankovních účtů u jedné firmy
 • podpora tří sazeb DPH
 • vystavování dokladů ve více měnách
 • tisk QR platba na dokladu
 • tisk QR faktura na dokladu
 • vytváření připomínek pro jednotlivé firmy

SAČ: Velkokapacitní vakcinační centrum

Platformy: backend, iOS, Android

Systém SAČ slouží k organizaci zájemců o vakcinaci ve velkokapacitním vakcinačním centru.


Získává informace z aplikace pro registraci ve formě QR kódů.


Systém spravuje průběh celého vakcinačního procesu a uchovává veškeré informace pro další zpracování a vyhodnocení. Systém byl provozován v období pandemie COVID-19 v O2 Universum a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Backendové řešení poskytuje komfortní prostředí administrátorům pro kompletní správu potřebné agendy. Je napojen na centrální registry obyvatelstva a informační systém infekčních nemocí. Výstupy procesu jsou exportovány pro potřeby nemocničního informačního systému k dalšímu zpracování. Mobilní aplikace pro platformu iOS a Android slouží personálu k identifikaci zájemce a zaznamenání procesu vakcinace. Vakcinací prošly stovky tisíc zájemců během několikaměsíčního provozu. Platforma je připravena k dalšímu využití v obdobných situacích.


Cambodia Healthcare: Zdravotnický systém pro oblast porodnictví v Kambodži

Platformy: backend, iOS, Android

Informační systém a mobilní aplikace pro platformy iOS a Android sloužící lékařům a státním organizacím v Kamboži k digitalizaci zdravotnictví. Díky tomuto software dochází k zaznamenávání informací o průběhu těhotenství a porodech v zemi. Řešení se skládá z backendové části, z mobilní aplikace pro občany (registrace a vstup do systému) a z mobilní aplikace pro lékaře (pořizování dat o pacientkách v terénu či ve zdravotnickém zařízení).


MAPA příležitostí – Mapa globálních oborových příležitostí

Platformy: iOS, Android, macOS, Win

Projekt Mapa globálních a oborových příležitostí realizuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v knihovně http://mzv.publi.cz .


V knize najdete ucelený přehled obchodních a investičních příležitostí pro české firmy z osmnácti oborů a pěti kontinentů. Publikace zpracovává českým podnikatelům poptávkové signály ze zahraničí, příležitosti vyplývající z proměn ve světové ekonomice, strategické projekty, které vycházejí z národních investičních a podpůrných strategií, a samozřejmě také investiční příležitosti.


Dřív bylo potřeba dvou obsáhlých knih ve formátu A4, aby pojaly všechny informace, které Mapa poskytuje. Zájemcům byly odesílány poštou. V prvním roce spolupráce


V prvním roce spolupráce byla jedna z tištěných knih nahrazena elektronickou mKnihou a druhá tištěná kniha zůstala. Obě verze byly propojené, z tištěné verze do elektronické odkazovaly QR kódy. Dnes je Mapa pouze v elektronické verzi, takže odpadá nutnost tisknout a složitě distribuovat papírovou knihu. Distribuce je nyní automatizovaná, dokonce se zpětnou vazbou o návštěvách mKnihy - administrátoři vědí, kolik uživatelů knihu otevřelo. Odkaz ke stažení publikace (taktéž QR kód) rozdává MZV na hliníkové kartičce velikosti běžné kreditní karty. Ministerstvo publikuje v knihovně Publi také elektronický časopis MED (Moderní ekonomické diplomacie) v zajímavé responzivní podobě.


Objednávky: Snadná správa objednávek a sortimentu

Platformy: iOS, backend

Aplikace Objednávky je vytvořena na míru společnosti Kámen PLUS s.r.o., která se zabývá prodejem přírodního kamene. Aplikace pracuje s údaji o prodejním sortimentu, zákaznících, nabídkách a objednávkách. Pomocí aplikace můžete generovat PDF s nabídkou, objednávkou, fakturou a dodacím listem, a odeslat je přímo zákazníkovi. Prodejce má vždy aktuální přehled o objednávkách. Aplikace také komunikuje s váhami v nakladačích, sleduje sklady a pomáhá obsluze s objednávkami dopravy zboží od dodavatelů i k zákazníkům.
ČT2PDF

Platformy: iOS, backend

Aplikace ČT2PDF je vytvořena na míru pro Českou televizi. Aplikace umožňuje vzdálené schválení nebo zamítnutí PDF dokumentu. Do aplikace si uživatel přidá svůj podpis a osobní certifikát. V případě schválení je do PDF dokument vložen podpis i certifikát, čímž se zamezí další manipulaci s dokumentem. V případě zamítnutí je umožněno vložit důvod. Autor dokumentu je pak informován o schválení případně zamítnutí svého dokumentu.


EBPS

Platformy: macOS, iOS, backend

Aplikace EBPS jsme vytvořili na míru pro firmu Exponex s.r.o.. Firma se specializuje především na stavbu veletržních stánků. Aplikace usnadňuje evidenci zakázek a podporuje proces tvorby nabídek.


Kromě toho poskytuje nástroje pro analýzu výsledků. Součástí systému EBPS jsou také webové aplikace Palety a PaletyView, které evidují konkrétní díly palet určených k dopravě na veletrh a umožňují rychlé vyhledání při stavbě stánku. Pro komunikaci s hardwarovou čtečkou QR kódů, která se používá při nakládání kamionů, slouží iOS aplikace.