Kdo jsme?About us

Vyvíjíme moderní mobilní aplikace pro B2B zákazníky. Specializujeme se na technicky náročná řešení. Systémy zákazníků spojujeme s mobilním světem. Preferujeme dlouhodobou spolupráci na projektech. We are developing advanced mobile applications for B2B customers. We specialize in technically demanding solutions. We connect customers' systems with the mobile world. We prefer long-term collaboration on projects.
Poskytujeme kompletní vývoj od konzultace, návrhu aplikací, UI, grafiky, serveru a DB. Společně se zákazníkem testujeme systém a uvádíme je v praxi. Hledáme optimální řešení pro Váš projekt. We provide complete development from consulting, application design, UI, graphics, server and DB. Together with the customer we test the system and put it into practice. We are looking for an optimal solution for your project.
Máme bohaté zkušenosti s vývojem nativních aplikací pro operační systémy iOS, Android, Windows a macOS. Dobře se orientujeme v tvorbě webových aplikací a serverových řešení včetně pokročilých API. We have rich experience in developing native applications for iOS, Android, Windows and macOS. We are well focused on creating web applications and server solutions, including advanced APIs.
+
čtenářů našich knih ročně readers of our books per year
+
knih v naší knihovně books in our library
+
vytvořených aplikací created applications
+
čtenářů našich knih ročně readers of our books per year

Virtuální prohlídka virtual tour

Kontakt Contacts

Napište nám Write us

Děkujeme, co nejdříve Vám odepíšeme.

Nové sady 988/2, Brno, 602 00

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. We use cookies to store settings and work properly. By using the site you agree to use them.